تلویزیون

تولیدات تلویزیونی سیکات فیلم

 • بساز و بفروش
  • شبکه یک-گروه دانش و اقتصاد
  • ۱۴۰۰-۱۳۹۹
  • besazobefroosh.ir
 • راهنمای خرید
  • شبکه تهران- گروه دانش و اقتصاد
  • ۱۳۹۳-۱۳۹۴
  • kharidekhoob.ir
 • این‌جا ایران است
  • شبکه جام جم- گروه اجتماعی
  • ۱۳۹۲-۱۳۹۳
 • صبح و آموزش
  • شبکه آموزش- گروه اجتماعی
  • ۱۳۸۸-۱۳۹۱
 • روز از نو
  • شبکه دو- گروه اجتماعی
  • ۱۳۸۷-۱۳۹۱
 • صبح بخیر ایران
  • شبکه یک-گروه اجتماعی
  • ۱۳۸۹-۱۳۹۰
Scroll to top